Gränskommittén 25 år

Gränskommittén firade 25 års-jubileum på styrelsens möte fredagen den 16 december 2005 i Gamlebyen i Fredrikstad. Till mötet inbjöds bland andra de svenska och norska politiker som under årens lopp suttit med i kommitténs arbetsutskott. På mötet presenterades en historisk återblick i form av ett skådespel och som operasång. Avslutningsvis delades en jubileumsbroschyr ut, se nedan i pdf-format.

Jubileumsbroschyren