Undersökning

2012-08-23

Undersökning om internationella affärer med fokus på Norge

 

Projektet Gränshinder för näringslivet genomför tillsammans med näringslivsorganisationen Företagarna en undersökning om internationella affärer med fokus på Norge. Syftet med undersökningen är att identifiera handelshinder mellan Sverige och Norge. Genom att låta drygt 7700 medlemmar svara på enkäten hoppas projektet identifiera ytterligare gränshinder mellan Sverige och Norge. Resultatet kommer att redovisas under hösten 2012 och kommer även att bilda grunden för att genomföra motsvarande undersökning i Norge.

Gränshinder passagerartrafik

2011-12-28

Förstudie gränshinder för mindre passagerarfartyg

I gränsregionen Østfold - Västra Götaland har två nya nationalparker invigts 2009, Kosterhavet och Ytre Hvaler, och ett aktivt arbete pågår för en hållbar turistutveckling i området.Samtidigt har reglerna och kraven för att bedriva passagerartrafik mellan länder hårdnat, vad gäller sjösäkerhet och krav på hamnanläggningar. Reglerna hindrar företagandet över gränsen, eftersom taxibåtar och charterbåtar sällan uppfyller kraven som ställs för att lägga till i grannlandet. Projektet Gränshinder för näringslivet har beställt en förstudie för att närmare beskriva hindren/problemen samt ett tilläggsuppdrag gällande kontakt med berörda myndigheter.

Förstudien - "Gränshinder för mindre passagerarfartyg" har visat att företagandet i våra nya marina nationalparker hindras av internationell reglering i regional miljö. Ett gränshinder visade sig vara fem hinder.
Ladda hem förstudien

Miljonbidrag till

0001-01-01

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12