Nytt datum - enkätundersøkning!

2018-06-27

Informasjon på norsk og svensk kan lastes ned her.

DELTA i VÅR ENKÄTUNDERSÖKNING innan 8 juli!

I samband med vår förstudie ‘Kollektivtrafiken kör över gränsen’ genomför vi en enkätundersökning för att ta reda på gränsbornas resvanor och behov av kollektivt resande.

Vi uppskattar alla svar och delningar!

Klicka här att besvara enkäten: https://www.survio.com/survey/d/F3J8N9B5S3J5N5G4E

 

DELTA I VÅR SPØRREUNDERSØKELSE innen 8. juli!

I forbindelse med vår nye forstudie om kollektivtrafikken i grenseområdet, gjennomfører vi nå en spørreundersøkelse for å finne ut mer om grenseboernes reisevaner og behov for kollektivtrafikk.

Vi setter stor pris på alle svar og delinger!

Trykk her for å delta i undersøkelsen: https://www.survio.com/survey/d/R2G8Z6A9M6A8X3L9J

Rapport: Norsk detaljhandels konsumtion i Sverige 2017

2018-06-12

HUI Research har på oppdrag av Svensk Handel, Region Värmland samt Västra Götalandsregionen i samarbeid med Svinesundskommittén og Strömstads kommun undersøkt størrelsen på og betydningen av grensehandelen mellom Sverige og Norge.

Rapporten kan leses her.

DELTA i VÅR ENKÄTUNDERSÖKNING! / DELTA I VÅR SPØRREUNDERSØKELSE!

2018-06-01

Informasjon på norsk og svensk kan lastes ned her.

DELTA I VÅR SPØRREUNDERSØKELSE!

I forbindelse med vår nye forstudie om kollektivtrafikken i grenseområdet, gjennomfører vi nå en spørreundersøkelse for å finne ut mer om grenseboernes reisevaner og behov for kollektivtrafikk.

Vi setter stor pris på alle svar og delinger!

Trykk her for å delta i undersøkelsen: https://www.survio.com/survey/d/R2G8Z6A9M6A8X3L9J

 

DELTA i VÅR ENKÄTUNDERSÖKNING!

I samband med vår förstudie ‘Kollektivtrafiken kör över gränsen’ genomför vi en enkätundersökning för att ta reda på gränsbornas resvanor och behov av kollektivt resande.

Vi uppskattar alla svar och delningar!

Klicka här att besvara enkäten: https://www.survio.com/survey/d/F3J8N9B5S3J5N5G4E

OECD - The Megaregion of Western Scandinavia

2018-04-10

Rapporten kan leses her.

Inbjudan Föreläsning - Sverige ordförandeland i Nordiska Ministerrådet

2018-03-26

Föreningen Norden, i samverkan med Svinesundskommittén, bjuder in till en föreläsning om Sverige ordförandeland i Nordiska Ministerrådet 2018

 

Sverige är under 2018 ordförande för Nordiska Ministerrådet och ha valt ut tre huvudområden att arbeta med: 

  • Ett inkluderande Norden
  • Ett innovativt och hållbart Norden
  • Ett tryggt och öppet Norden 

 

Program

  • Ett hållbart Norden med fokus på havet, Lars Tysklind
  • Ändrad militär doktrin i Östersjöområdet, Per-Erik Korsström 

 

Plats: Laholmen Strömstad
Tid: 23 april 2018, kl. 18.00

 

Anmälan dig här senast 18 April 2018

 

För mer information se Inbjudan här

För ytterligare information kontakta:
Gunn Wallin, Föreningen Norden, gunn.wallin@telia.com

 

Välkomna!

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12