Affärer i Norge

2017-05-12

Vad gäller för svenska företag i Norge?

AFFÄRER I NORGE? Du som är småföretagare, kom och träffa exportexperterna i Dals-Ed den 19 maj. Norska marknaden känns nästan som hemma, men det är viktigt att verkligen veta vad gäller om du vill skicka personal eller etablera ditt företag i Norge. Kostnadsfritt seminarium och lunch. Anmäl dig direkt!

ANMÄLAN

 

Löst gränshinder – norsk importmoms

2017-03-01

1 mars

Sju nordiska gränshinder avskaffades i fjol, efter att Gränshinderrådet (Nordiska ministerrådet) pressat regeringarna att finna lösningar. Norge har exempelvis löst ett riktigt stort gränshinder för småföretagare. Det gäller kravet på att betala (deponera) moms vid gränspassagen för att exempelvis få föra en anläggningsmaskin mellan Sverige och Norge. Från 2017 kan svenska företagare föra varor och anläggningsmaskiner över gränsen utan att deponera moms vid gränspassagen. Lösningen gäller företag som är registrerade hos Skatteetaten för att betala importmoms (MVA, Innførselsmeirverdiavgift) i Norge. Företag som inte är registrerade hos Skatteetaten måste deklarera och betala importmoms (MVA) vid gränspassagen som tidigare. Gränshinder är ett av Svinesundskommitténs fokusområde.

Läs mer >

Infrastruktur- och transportgrupp

2017-01-17

17 jan

I januari genomfördes det första möte inom gränskommittéernas nybildade infrastruktur- och transportgrupp. Initiativet till gruppen togs på Gränsregionalt forum i Grebbestad i oktober och Svinesundskommitten och Grensekomiteen Värmland-Østfold utsågs till sammankallande. Infrastruktur- och transportgruppens arbete ska bidra till att lyfta gränsöverskridande transport- och infrastrukturfrågor på dagordningen i Norden. Gruppens första möte genomfördes på Arlanda i januari och samlade deltagare från flera gränskommittéer. Representanter från Nordiska Rådet och Stortinget deltog som observatörer på mötet. Gränskommittérna har prioriterat viktiga projekt som pågår inom respektive gränsregion och som bör lyftas till nordisk nivå och Nordregio kommer att sammanställa en karta över dessa projekt. Kartan beräknas vara klar mellan början av och mitten av mars, och infrastruktur- och transportgruppen nästa möte är planerat i juni.

Läs mer här

Dokumentation svensk-norsk politikerträff

2016-11-29

11 nov

11 november 2016 genomfördes Svensk-norsk politikerträff med tema hållbar marin tillväxt - en gemensam utmaning. Nedan finns länk till dokumentation, presentationer, program och talarpresentationer.

Länk till dokumentation

Länk till presentationer

Länk till program och talarpresentationer

Svensk-norsk politikerträff

2016-11-10

11 nov

Pressinbjudan

Norsk-svensk politikerträff om satsningar på marina näringar i gränsregionen

Gränsregionen mellan Oslo och Göteborg har alla möjligheter att bli en ledande marin tillväxtregion. Förutom fisket finns stor utvecklingspotential och många tänkbara jobb inom exempelvis energiutvinning och biogasproduktion.

- Problemet är att politikerna ännu inte fört upp de här frågorna på dagordning. Det måste vi ändra på nu, säger Siv Henriette Jacobsen, ordförande Svinesundskommittén. På fredag 11 november samlas norska och svenska förtroendevalda i Sarpsborg för att påbörja arbetet.

Konferensen är den första i sitt slag. Målet är att göra beslutsfattarna medvetna om att den kustnära norsksvenska gränsregionen har alla möjligheter att bli det självklara valet för företag som vill etablera och driva verksamheter inom vattenbruk - som är ett samlingsbegrepp för odling av djur och växter i vatten. Dessutom är utvinning av bioenergi från marina substrat exempel på en näring med enorm potential, samtidigt som den redan etablerade fiskeri- och livsmedelsnäringen kan optimeras ytterligare.

- Men det krävs ett gemensamt engagemang och satsningar för att det skall bli verklighet. Hittills har det gått alldeles för långsamt när det gäller strategiska beslut, anser Siv Henriette Jacobsen.

Tillsammans med Norsk-Svenska Handelskammaren och samarbetspartners bjuder Svinesundskommittén in till en heldag, där företagare och forskare ger en bild av den framtidspotential som marina näringar har. Medverkar gör även Sveriges ambassadör i Norge, Axel Wernhoff.

Syftet är att konkretisera och börja förverkliga de övergripande målsättningarna som redan finns i både Sverige och Norge. En viktig åtgärd är att utveckla etableringsprocesser för nya och miljömässigt hållbara företagssatsningar, exempelvis olika odlingar såväl i havet som på land.

- Vi måste bland annat se över gammal lagstiftning och föråldrade regelverk som idag hindrar företagsutvecklingen inom den här branschen i vår region. En utvecklad marin näring kan dessutom skapa en kedjereaktion av jobb och tillväxt även i andra branscher, understryker Siv Henriette Jacobsen.

Media välkomnas att följa konferensen på Quality Hotel, Sarpsborg kl 9.30-15.30 (se bifogat program). En mediaträff anordnas särskilt kl 12.00-12.20 med representanter från bland annat Svinesundskommittén, Norsk-Svenska Handelskammaren och företag inom vattenbruk- och biogasbranschen.

För mer info, kontakta projektledare Cajsa-Malin Sandblom, tel (+46) 708 28 48 65

 

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12