Tio nordiska gränshinder revs 2015

2016-03-02

Gränshinderrådet Årsrapport 2015

Tio nordiska gränshinder revs i fjol, sedan Gränshinderrådet pressat de nordiska regeringarna till att hitta lösningar på dem. Bland annat säkrades rätten till socialförsäkring för studerande som flyttar mellan länderna. Det blev också klart att arbetspendlare som skadar sig på jobbet har rätt till rehabilitering där de bor.

Årsrapporten redogör för vilka gränshinder som klarats av, vilka som avskrivits och vilka som är på god väg att lösas.

Hämta Gränshinderrådets Årsrapport 2015

Grön tillväxt skog seminarium 8 mars

2016-03-01

Tack för att du har anmält dig till Grön Tillväxt - skogs seminarium!

 

Tid: 8 mars 2016, kl 09.30
Plats: Inspiria Science Center, Sarpsborg OBS! Plats ändrad till Sarpsborg!

Vi kommer under dagen att diskutera strategi för minskad klimatpåverkan genom ökat bruk av trä i bygg. Du är välkommen till Sarpsborg den 8 mars (missa inte att vi ändrat plats). Intresset att delta är stort och hittills har totalt 31 politiker från Østfold och Fyrbodal tackat ja. Det innebär att 23 av 32 inbjudna kommuner är representerade och vår förhoppning är att få med ytterligare några.

Läs programmet

Bygg i trä - seminarium 17 februari

2016-01-20

Föreningen Hållbart byggande Värmland bjuder tillsammans med Skogsriket Värmland, Paper Province och Länsstyrelsen Värmland in till ett kostnadsfritt seminarium - Bygg i trä. Onsdagen den 17 februari är du välkommen till Karlstad CCC för att ta del av det senaste inom träbyggande och strategisk träbyggnation.

 

Mer information och länk till anmälan finns på här

 

 

Interreg ansökningsperiod 12 januari - 19 februari

2015-12-03

Interreg & Svinesundskommittén hjälper till att hitta kontakter & medfinansierar gränsöverskridande projekt.

Nästa ansökningsperiod är 12 januari - 19 februari 2016

Mer information hittar du här: http://www.interreg-sverige-norge.com/

Motion till riksdagen - Gränshinder för näringslivet

2015-10-06

Motion till riksdagen
2015/16:1963
av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)

 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge och tillkännager detta för regeringen.

  2. Motivering

Handel och utbyte med andra länder är avgörande för svensk tillväxt och sysselsättning.För att näringslivet ska kunna göra fler affärer, förbättra rörligheten och öka sysselsättningen är det viktigt att ta bort formella och informella gränshinder mellan länder. 

Formella och informella gränshinder kan man stöta på när man tar jobb eller gör affärer över gränsen. Formella gränshinder är skillnader i lagar och regelverk mellan två länder, medan informella är till exempel brist på information, komplicerade rutiner eller brist på kunskap.Sverige-Danmark, och Öresundsregionen, lyfts ofta fram i diskussionerna gällande gränshinder och framförallt gällande arbetspendling mellan länder.

Idag är det ca 20 000 som pendlar från Sverige och har sin huvudsakliga inkomst i Danmark. Det kan jämföras med att fler än 28 000 svenska pendlare har sin huvudsakliga inkomst i Norge, sen tillkommer även 27 500 deltidspendlare. Pendlingen mellan Sverige och Norge är alltså störst i Norden.Pendlingen är viktig för att öka rörligheten och få större arbetsmarknadsregioner, men för att öka sysselsättning och tillväxt är det än viktigare att näringslivets gränshinder prioriteras. 

Sverige-Norge är vid EU:s yttre gräns. Det gör att företagen som ska passera Sverige-Norge gränsen tydligare drabbas av gränshinder som hindrar affärerna eftersom Norge inte är med i EU:s tullsamverkan. Norge är Sveriges viktigaste handelspartner ihop med Tyskland.

Flera undersökningar visar att företagen stöter på hinder inom främst tre områden: tull och moms, olikheter i regelverk och standards samt brist på information. Dessa gränshinder drabbar framförallt små och medelstora företag som har mindre resurser för att övervinna dessa hinder. 

Det svenska gränshindersarbetet måste därför stärkas, informationen förbättras framförallt till små och medelstora företag samt att svenska myndigheters gränshinderuppdrag förtydligas. Detta bör ges regeringen tillkänna.  

Läs mer

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11