Svensk-norsk politikerträff

2016-11-10

11 nov

Pressinbjudan

Norsk-svensk politikerträff om satsningar på marina näringar i gränsregionen

Gränsregionen mellan Oslo och Göteborg har alla möjligheter att bli en ledande marin tillväxtregion. Förutom fisket finns stor utvecklingspotential och många tänkbara jobb inom exempelvis energiutvinning och biogasproduktion.

- Problemet är att politikerna ännu inte fört upp de här frågorna på dagordning. Det måste vi ändra på nu, säger Siv Henriette Jacobsen, ordförande Svinesundskommittén. På fredag 11 november samlas norska och svenska förtroendevalda i Sarpsborg för att påbörja arbetet.

Konferensen är den första i sitt slag. Målet är att göra beslutsfattarna medvetna om att den kustnära norsksvenska gränsregionen har alla möjligheter att bli det självklara valet för företag som vill etablera och driva verksamheter inom vattenbruk - som är ett samlingsbegrepp för odling av djur och växter i vatten. Dessutom är utvinning av bioenergi från marina substrat exempel på en näring med enorm potential, samtidigt som den redan etablerade fiskeri- och livsmedelsnäringen kan optimeras ytterligare.

- Men det krävs ett gemensamt engagemang och satsningar för att det skall bli verklighet. Hittills har det gått alldeles för långsamt när det gäller strategiska beslut, anser Siv Henriette Jacobsen.

Tillsammans med Norsk-Svenska Handelskammaren och samarbetspartners bjuder Svinesundskommittén in till en heldag, där företagare och forskare ger en bild av den framtidspotential som marina näringar har. Medverkar gör även Sveriges ambassadör i Norge, Axel Wernhoff.

Syftet är att konkretisera och börja förverkliga de övergripande målsättningarna som redan finns i både Sverige och Norge. En viktig åtgärd är att utveckla etableringsprocesser för nya och miljömässigt hållbara företagssatsningar, exempelvis olika odlingar såväl i havet som på land.

- Vi måste bland annat se över gammal lagstiftning och föråldrade regelverk som idag hindrar företagsutvecklingen inom den här branschen i vår region. En utvecklad marin näring kan dessutom skapa en kedjereaktion av jobb och tillväxt även i andra branscher, understryker Siv Henriette Jacobsen.

Media välkomnas att följa konferensen på Quality Hotel, Sarpsborg kl 9.30-15.30 (se bifogat program). En mediaträff anordnas särskilt kl 12.00-12.20 med representanter från bland annat Svinesundskommittén, Norsk-Svenska Handelskammaren och företag inom vattenbruk- och biogasbranschen.

För mer info, kontakta projektledare Cajsa-Malin Sandblom, tel (+46) 708 28 48 65

 

Livsmedelsexport - Innovationsverktyg

2016-09-10

Boka 13 okt 

FORUM OM GRÄNSMÖJLIGHETER! Boka 13 oktober!
Tema: Livsmedelsexport och innovationsverktyg för livsmedelsföretag

 

Vår gränsregion är ur många perspektiv en unik marin tillväxtzon med fantastiska förutsättningar. Därför jobbar projektet Framtiden är Blå med att stärka samarbetet mellan företagare och andra aktörer inom den marina livsmedelsbranschen.
Den 13 oktober 2016 arrangerar Svinesundskommittén och samarbetspartner, en workshop och ett forum du absolut inte får missa. Tillsammans med en rad experter dyker vi ner i frågor kring livsmedelsexport, innovationsverktyg och spännande gränsmöjligheter för livsmedel och sjömat!

Oberoende om du och ditt företag är i uppstarten av en exportverksamhet, eller om ni funderar på att expandera vidare, kommer vår workshop att fylla på med nya kunskaper och spännande diskussioner kring trender, exportregler och potentialen för sjömat. Dessutom får du chans att mingla och diskutera både under gruppdiskussioner och i vår minimässa.

På plats finns bland andra representanter från Norges Sjömatråd, KGH Customs Services AB, Tollkonsult AS, FoodNexus, Business Sweden och SP Food & Bioscience, tillsammans med många fler.

ANMÄLAN

 

Svinesundsbron 70 år

2016-06-16

15 juni 2016 firade Svinesundskommittén Gamla Svinesundsbrons 70-års jubileum tillsammans med Strömstad kommun och Halden kommune. Mer om firandet och pressklipp finns här

Rapport Grön Tillväxt - Skog seminarium

2016-04-07

Nu finns rapporten från Grön Tillväxt - Skogs seminarium 8 mars att ladda ner här.

Tio nordiska gränshinder revs 2015

2016-03-02

Gränshinderrådet Årsrapport 2015

Tio nordiska gränshinder revs i fjol, sedan Gränshinderrådet pressat de nordiska regeringarna till att hitta lösningar på dem. Bland annat säkrades rätten till socialförsäkring för studerande som flyttar mellan länderna. Det blev också klart att arbetspendlare som skadar sig på jobbet har rätt till rehabilitering där de bor.

Årsrapporten redogör för vilka gränshinder som klarats av, vilka som avskrivits och vilka som är på god väg att lösas.

Hämta Gränshinderrådets Årsrapport 2015

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12