Styrelsemöte med nytt fokus

2014-10-06

Svinesundskommitténs styrelse sammanträder i mitten av oktober

När Svinesundskommitténs styrelse sammanträder i mitten av oktober, fördjupar vi oss i olika teman. Under ett dygn, från lunch den 16 oktober till lunch den 17 oktober, satsar vi på en temakonferens där vi diskuterar olika ämnen, såsom sjukhussamverkan och Blå Skagerack, i olika konstellationer och former.

- Vi kommer naturligtvis att genomföra den formella delen av styrelsemötet, men det är inte det som kommer att stå i fokus under mötet, säger Svinesundskommitténs verksamhetsledare, Elsie Hellström.

Förhoppningen, enligt Hellström, är att temakonferenserna ska ge ringar på vattnet för fortsatta diskussioner och för att ytterligare öka engagemanget välkomnas även tjänstemän inom medlemsorganisationerna. Temakonferensen kommer att hållas i Dals Eds kommun.

Nytt samverkansavtal om ambulanshelikoptersjukvård

2014-04-03

Högre kvalitet och säkrare vård för patienter som vårdas och transporteras med ambulanshelikopter.

För att höja kvaliteten och ge en säkrare och bättre vård för patienter som vårdas och transporteras med ambulanshelikopter beslutade regionstyrelsen på tisdagen att anta och skriva under ett avtal som reglerar samverkan kring luftburen ambulanssjukvård i gränsområdet mellan Sverige och Norge.

För den enskilde som vistas eller bor i gränsområdet kommer det utökade och formaliserade samarbetet innebära en ökad trygghet. Patienten ska inte uppleva någon skillnad mellan en svensk eller en norsk hjälpinsats. Det gemensamma avtalet reglerar både ekonomi, rutiner och ansvar kring samarbetet med vårdinsatser över gränserna. I avtalet tydliggörs de medicinska ansvarsfrågorna och ledningen vid olika akutinsatser.

Det är fem svenska regioner/landsting och fyra norska som tillsammans med Västra Götalandsregionen kommer att samarbeta om ambulanshelikoptersjukvården. 

För mer information http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Luftburen-ambulanssjukvard/ Kontaktperson: Ordförande i styrgruppen Mats Friberg 0709-50 41 31

Svinesundskommittén

2014-02-04

Gränskommitténs verksamhet har tagits över av en ideell förening "Svinesundskommittén".

Fakta om gränsregionen

2013-12-03

Fakta om gränsregionen

Faktaboken Verdens beste naboer (Världens bästa grannar) innehåller statistik som kommer ur
projektet KUSK, ett svenskt-norskt samarbete.

Hämta faktaboken som pdf

Undersökning

2012-08-23

Undersökning om internationella affärer med fokus på Norge

 

Projektet Gränshinder för näringslivet genomför tillsammans med näringslivsorganisationen Företagarna en undersökning om internationella affärer med fokus på Norge. Syftet med undersökningen är att identifiera handelshinder mellan Sverige och Norge. Genom att låta drygt 7700 medlemmar svara på enkäten hoppas projektet identifiera ytterligare gränshinder mellan Sverige och Norge. Resultatet kommer att redovisas under hösten 2012 och kommer även att bilda grunden för att genomföra motsvarande undersökning i Norge.

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9