Bygg i trä - seminarium 17 februari

2016-01-20

Föreningen Hållbart byggande Värmland bjuder tillsammans med Skogsriket Värmland, Paper Province och Länsstyrelsen Värmland in till ett kostnadsfritt seminarium - Bygg i trä. Onsdagen den 17 februari är du välkommen till Karlstad CCC för att ta del av det senaste inom träbyggande och strategisk träbyggnation.

 

Mer information och länk till anmälan finns på här

 

 

Interreg ansökningsperiod 12 januari - 19 februari

2015-12-03

Interreg & Svinesundskommittén hjälper till att hitta kontakter & medfinansierar gränsöverskridande projekt.

Nästa ansökningsperiod är 12 januari - 19 februari 2016

Mer information hittar du här: http://www.interreg-sverige-norge.com/

Motion till riksdagen - Gränshinder för näringslivet

2015-10-06

Motion till riksdagen
2015/16:1963
av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)

 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge och tillkännager detta för regeringen.

  2. Motivering

Handel och utbyte med andra länder är avgörande för svensk tillväxt och sysselsättning.För att näringslivet ska kunna göra fler affärer, förbättra rörligheten och öka sysselsättningen är det viktigt att ta bort formella och informella gränshinder mellan länder. 

Formella och informella gränshinder kan man stöta på när man tar jobb eller gör affärer över gränsen. Formella gränshinder är skillnader i lagar och regelverk mellan två länder, medan informella är till exempel brist på information, komplicerade rutiner eller brist på kunskap.Sverige-Danmark, och Öresundsregionen, lyfts ofta fram i diskussionerna gällande gränshinder och framförallt gällande arbetspendling mellan länder.

Idag är det ca 20 000 som pendlar från Sverige och har sin huvudsakliga inkomst i Danmark. Det kan jämföras med att fler än 28 000 svenska pendlare har sin huvudsakliga inkomst i Norge, sen tillkommer även 27 500 deltidspendlare. Pendlingen mellan Sverige och Norge är alltså störst i Norden.Pendlingen är viktig för att öka rörligheten och få större arbetsmarknadsregioner, men för att öka sysselsättning och tillväxt är det än viktigare att näringslivets gränshinder prioriteras. 

Sverige-Norge är vid EU:s yttre gräns. Det gör att företagen som ska passera Sverige-Norge gränsen tydligare drabbas av gränshinder som hindrar affärerna eftersom Norge inte är med i EU:s tullsamverkan. Norge är Sveriges viktigaste handelspartner ihop med Tyskland.

Flera undersökningar visar att företagen stöter på hinder inom främst tre områden: tull och moms, olikheter i regelverk och standards samt brist på information. Dessa gränshinder drabbar framförallt små och medelstora företag som har mindre resurser för att övervinna dessa hinder. 

Det svenska gränshindersarbetet måste därför stärkas, informationen förbättras framförallt till små och medelstora företag samt att svenska myndigheters gränshinderuppdrag förtydligas. Detta bör ges regeringen tillkänna.  

Läs mer

19 nov - Projektvecklingsmöte

2015-10-02

Hållbara upplevelser i skyddade naturområden

 Datum och plats: 19 november 2015 på Hotel Koster


Hur ser hållbar turism och hållbara upplevelser i skyddade områden ut? Det är frågan vi samlas runt denna dag. Vi träffas i Kosterhavets nationalpark, Sveriges första marina nationalpark, och diskuterar hur vi kan utveckla hållbara upplevelser i våra nationalparker och naturreservat. Dagen syftar till att vidareutveckla idéer om hållbara upplevelser i skyddade områden för att skapa en god grund för en kommande projektansökan.

Läs mer - Inbjudan Projektutvecklingsmöte 19 november

4 nov - Vad gäller för svenska företag i Norge?

2015-09-29

Vad bör du tänka på när ditt företag skickar personal till Norge? 

Eller är det etablering som gäller?

 När du skickar personal till Norge, eller kanske till och med gör en etablering, så finns det många saker att tänka på. Inte minst när det kommer till beskattning av företag och personal. Detta gäller både om du själv utför tjänster i Norge, eller om du är inhyrd av annat företag. Ta chansen att träffa experter som kan fördjupa dig i gränsdragningarna och vad du som företagare måste känna till - oavsett om du utför tjänster i egen regi eller är inhyrd.

 
Den 4 november bjuder Svinesundskommittén i samarbete med Grensetjänsten Norge-Sverige, Skatteverket, Företagarna, KGH A&V Services och Norsk-Svenska Handelskammaren in till ett kostnadsfritt seminarium där lunch ingår. Seminariet är öppet för alla, men riktar sig främst till dig som skickar personal från Sverige till Norge eller har kommit så långt att du funderar på att etablera verksamhet i Norge.
 
Ta chansen att träffa och ställa frågor till en grupp med experter som kan svara på vad som gäller när du som företagare t ex anlitas av ett norskt företag eller har konsulter och montörer utsända till Norge. Och när är det bättre att etablera företaget i Norge istället för att skicka personal. Du får naturligtvis alla möjlighet att ställa frågor både under seminariet och vid den efterföljande lunchen. 

Anmäl dig direkt!  Sista anmälningsdag 29 oktober 

http://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/_2_229156.html

Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12