Arbetsutskott

Arbetsutskottet belutar i ärenden som rör den löpande verksamheten och bereder ärenden till styrelsen.  

Arbetsutskottets ledamöter

Titel

Ledamot

Ordförande

Linda Engsmyr

 

 

 

 

Vice ordförande

Peter Birgersson Dafteryd

 

 

 

 

Ledamot

Cecilie Agnalt

 

 

 

 

Ledamot

Jon-Ivar Nygård

 

 

 

 

Ledamot

Thor Edquist

 

 

 

 

Ledamot

Per Jonsson

 

 

 

Ledamot

Ulf Eriksson