Mötestider under 2017

 

Årsmöte

Datum                                                

Tid

 

Torsdag 30 mars

 10.00 - 15.00

 

 

 

 

Styrelsemöte 

Datum                                                

Tid

 

Måndag 27 februari

12.00 - 16.00

 

Fredag 27 oktober

9.00 - 15.00

 

 

Arbetsutskott 

Datum                                                

Tid

 

Fredag 10 februari

9.30 - 15.00

 

Onsdag 19 april

9.00 - 12.00

 

Fredag 9 juni

9.30 - 15.00

 

Fredag 25 augusti

Fredag 27 oktober

Fredag 15 december

9.30 - 15.00

9.30 - 15.00

9.30 - 13.00

 

 

Temamöte

Datum                                                

Tid

 

Fredag 15 december