Stadgar och Vedtekter

Svinesundskommittén utgör ett kommunförbund och är en öppen ideell förening för kommuner, kommunförbund, kommunalförbund, landsting/ regioner och fylken. Verksamheten regleras i föreningens stadgar.

 

Nedan finner du stadgar på svenska och motsvarande vedtekter på norska. 

Stadgar

Vedtekter