Svinesundskommitténs arbete

Gränssamarbetet inleddes 1980 då Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland bildades. Verksamheten har från och med januari 2014 i sin helhet övertagits av en ideell förening Svinesundskommittén. Idag består Svinesundskommittén av svenska och norska kommuner samt Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen.


Skälet till organisationsförändringen har varit att verksamheten har en fått en så stor omfattning att det har ansetts angeläget att skapa en organisation med eget organisationsnummer och därmed utgör en "egen" organisation med full kapacitet att fatta egna beslut.

Parallellt med att Svinesundskommittén har övertagit Gränskommittén arbetsuppgifter har Gränskommittén avvecklat sina arbetsuppgifter. Svinesundskommitténs ändamål och mål med verksamheten är i stort densamma som Gränskommittén, d.v.s. utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med inriktning på Sverige och Norge med särskild tonvikt på Østfold och Västra Götaland.

Vårt uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen genom att få bort gränshinder och skapa möjligheter för affärer, jobb och ännu mera utbyte mellan länderna. Det vill säga ge rätt förutsättning för en livskraftig region. Verksamheten finansieras via medlemsavgifter, bidrag från Nordiska Ministerrådet samt projektmedel.