Den mest dynamiska gränsregionen mellan Sverige och Norge

Sverige och Norge har mycket gemensamt - inte minst i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg. Över 12 000 svenskar pendlar till jobb i Norge. 750 norrmän gör det omvända. Handeln i Nordby Shopping Center, vid den svensk-norska gränsen har vuxit om svenska köpmecka som Ullared.  Lägg därtill att mer än 5 miljoner personbilar och 700 000 transportfordon passerar gränsen vid Svinesundsbron varje år. Det gör att regionen Østfold-Bohuslän/Dalsland är den största porten för handel, turism, arbetspendling och gränstrafik mellan de båda länderna.

Gränssamarbetet inleddes 1980 då Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland bildades. Verksamheten har från och med januari 2014 i sin helhet övertagits av en ideell förening Svinesundskommittén. Idag består Svinesundskommittén av svenska och norska kommuner samt Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Vårt uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen genom att få bort gränshinder och skapa möjligheter för affärer, jobb och ännu mera utbyte mellan länderna. Det vill säga ge rätt förutsättning för en livskraftig region. Verksamheten finansieras via medlemsavgifter, bidrag från Nordiska Ministerrådet samt projektmedel.