Bakgrund

Svinesundskommittén är en ideell förening som övertog Gränskommittén Østfold - Bohuslän/Dalslands verksamhet från och med den 1 januari 2014. Gränskommittén Østfold - Bohuslän/Dalslands har sedan starten 1980 använt dels Bohuskommunernas samarbetsorganisation (BOSAM), dels Fyrbodals kommunalförbund som sin juridiska person.

Skälet till organisationsförändringen har varit att verksamheten har en fått en så stor omfattning att det har ansetts angeläget att skapa en organisation med eget organisationsnummer och därmed utgör en "egen" organisation med full kapacitet att fatta egna beslut.

Parallellt med att Svinesundskommittén har övertagit Gränskommittén arbetsuppgifter har Gränskommittén avvecklat sina arbetsuppgifter.

Svinesundskommitténs ändamål och mål med verksamheten är i stort densamma som Gränskommittén, d.v.s. utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med inriktning på Sverige och Norge med särskild tonvikt på Østfold och Västra Götaland.