Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland

Gränskommittén bildades 1980 för att utveckla Østfold-Bohuslän-Dalsland till en attraktiv gränsregion för människor, företag och organisationer. Kommittén har fungerat som en samarbetsorganisation mellan kommuner, regioner, företag och organisationer.

Gränskommittén har under sina 33 år med måttot att se gränsen som en möjlighet, byggt broar över gränsen, broar mellan människor, organisationer och företag, skapat nätverk, hjälpt till att få igång samarbeten och mängder av projekt, rivit gränshinder, lobbat för bättre infrastruktur och engagerat sig i det nordiska arbetet. Listan kan göras lång men det viktiga är att arbetet tas över och fortsätter i den nybildade ideela föreningen Svinesundskommittén.

 

 


.