Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas samarbetsorganisation. Statsministrarna har det överordnade ansvaret. De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland, har ett unikt kulturellt och politiskt samarbete, som täcker ett brett spektrum av områden.

Målsättningen för samarbetet är att utveckla den nordiska samhörigheten, öka kompetensen och konkurrenskraften. Samarbetet syftar till att göra umgänget mellan ländernas medborgare så smidigt som möjligt med hjälp av nordiska överenskommelser. Goda exempel är passfrihet, fri arbetsmarknad och möjlighet att studera i andra nordiska länder.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, roterar mellan de fem nordiska länderna. I 2018 er det Sverige som har ordförandeskapet.

Svinesundskommittén är ett av tolv samarbetsområden som ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete över riksgränserna i Norden.

Mer information om Nordiska Ministerrådet