I oktober 2016 arrangerade Svinesundskommittén Gränsregionalt forum  tillsammans med Nordiska Ministerrådet. Forumet som arrangeras årligen är en mötesplats för de tolv  gränskommittéerna i Norden och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. 

 

Gränsregionalt forum handlade bland annat om Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska program 2017 - 2020 som fokuserar på hållbar landsbygsutveckling, innovatiova och resilienta regioner samt hållbara städer och stadsutveckling. Även de olika kommun- och regionreformerna som pågår i Norden och vilka konsekvenser reformerna får för det gränsregionala samarbetet diskuterades. 

 

"Vi är glada för att vi fick möjligheten att arrangera Gränsregionalt forum i år. Kommun- och regionreformer är högaktuellt och något som berör hela Norden, och vi hade många intressanta möten och diskussioner under dessa dagar", säger Siv Henriette Jacobsen, ordförande för Svinesundskommittén.

 

Nedan finns bland annat pressmeddelande, program, presentationer och minneanteckningar från konferensen.

 

Pressmeddelande

Program

Minnesanteckningar

Presentationer 25/10

Presentationer 26/10

Sammanställning

Deltagarlista