Samarbete/erfarenhetsutbyte

Ett viktigt redskap för att få engagemang för och sprida kunskap om gränsregionala frågor, är via olika nätverk och mötesplatser. Gränskommittén har arbetat aktivt med att arrangera mötesplatser, stimulera befintliga nätverk, bidra till att nya nätverk skapas där behov identifieras samt att ytterligare stärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten i gränsregionen. Svinesundskommittén tar nu över och driver vidare arbetet.

En av metoderna för att nå målsättningen är att initiera, medfinansiera, medverka och driva olika projekt. Mer information se särskild beskrivning under projekt pågående och projekt avslutade.

Ett annat sätt är att delta i olika nätverk och samarbeta med andra gränsregioner, se särskild beskrivning under Gränsregioner, GO-samarbetet och Nordiskt samarbete.