GO-samarbetet

GO-samarbetet etablerades 1995 med visionen att Göteborg-Oslo-regionen ska vara en ledande, hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas.

Målsättningen med samarbetet är dels att bidra till att regionen blir en ledande europeisk region med hållbara transporter och ett starkt näringsliv, dels att utveckla och profilera det gränsregionala samarbetet mellan Sverige och Norge.

GO-samarbetetet har prioriterat två fokusområden:

  • Innovativt näringsliv & arbetsmarknad

  • Hållbara & effektiva transportsystem.

GO-rådet

GO-rådet är Göteborg-Oslo-regionensbeslutande organ. GO-rådet har 10 medlemma som består  av politiker från de fem parterna; Göteborgs Stad, Oslo kommune, Västra Götalandsregionen, Akershus fylkeskommune och Østfold fylkeskommune.

Mer information om GO-samarbetet.