Länkar

Nedan finner du kort information samt länkar där du kan hitta statistik både lokalt, regionalt och gränsregionalt.

Nordisk gränsregional statistikdatabas, StatNord

I StatNord finner du harmoniserad regional statistik om befolkning, sysselsättning och lönesummor i Norden. Arbetskraftens rörlighet mellan länder och regioner visas med statistik över gränspendling och flyttningar. Fokus är lagt på statistik som beskriver förutsättningar för tillväxt i gränsregioner. StatNord skall ge stöd till det gränsöverskridande samarbetet. För bra underbyggda beslut, t.ex. sådana som kan minska gränshinder, behöver beslutsfattarna känna till förhållandena från båda sidor gränsen.
StatNord

Grensestatistikk Østfold analyse

Her finner du linker og data fra Grensestatistikk prosjektene og mange linker til statistikk kilder som angår grensestatistikk. 
Østfold analyse, Grensestatistikk

Västra Götalands Gränsstatistik databas

Här hittar du statistik mellan Sverige och Norge
Grenstatistikk databasen