Østfold-Västra Götaland - En studie av möjligheterna för ett gränsregionalt område

Annika Daisley, Carl-Johan Egeman och Jan Kyrk har som metod och uppsatsarbete i företagsekonomi gjort en studie av möjligheter för gränsregionen Østfold-Västra Götaland.

Syftet med studien har varit att studera och belysa eventuella skillnader mellan Østfold-Västra Götaland och andra regioner. Där jämförelsen i huvudsak har gjorts med Öresundsregionen. Tanken har varit att med statistiskt underlag kunna ge förslag till förändringar och förbättringar, i avsikt att skapa förutsättningar för tillväxt i det gränsregionala området Østfold-Västra Götaland. Rapporten bygger på officiell statistik ifrån Statistiska Centralbyrån och motsvarande statistikbyråer i Norge och Danmark. I rapporten finns exempel på hur man i det gränsregionala området kan skapa tillväxt. Genom att studera andra exempel kan man finna lösningar som kan implementeras lokalt.

Ladda hem rapporten