Gränslöst hav - gränslösa möjligheter

För att förena Skagerraks maritima och marina kompetens genomförde Svinesundskommittén under två intensiva dagar en mötesplats om blå tillväxt. Genom föredrag, workshops och utställningar möttes norska, svenska och danska aktörer kring gränsöverskridande projektidéer. Flera initiativ kom upp till ytan och arbete pågår för fullt för att skapa en plattform för gränsöverskridande blått samarbete i Skagerrak.

Ladda hem rapporten