EGTS - Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Nordregio tog 2011 fram en rapport som innehåller en introduktion till EGTS, en redogörelse för hur EUförordningen kom till samt en beskrivning av de gränsöverskridande grupperingar som redan bildats och de som är under bildande. Rapporten beskriver också hur de nordiska EU-länderna har arbetat med förordningen på nationell nivå och i vilken utsträckning möjligheten att bilda en europeisk gruppering kan tillföra något nytt till redan existerande gränsregionala samarbeten i de nordiska länderna.

Ladda hem rapporten