Gränsöverskridande samarbete

Nordregio har under år 2011 tagit fram rapporten "11 projekt som har förändrat sin region" där ett konkret projekt från respektive gränsregion presenteras. Avsikten har varit att ge en bild av gränsregionernas bredd och lyfta fram ett antal lyckade projekt från de senaste åren. De projekt som presenteras utgör dock enbart ett urval av den mängd gränsregionala samarbetsprojekt och gemensamma aktiviteter som genomförts med nordiskt stöd under de tre senaste decennierna.

Ladda hem rapporten