Nordisk gränshandel och turism 2011

HUI Research har tagit fram en rapport om nordisk gränshandel och turism 2011. Rapporten  avrapporterar den statistik som samlats in i 2011 års gränshandelsundersökning, där man frågat finländare, norrmän och danskar om deras gränshandels- och turismresor till Sverige. Avsikten har varit att redovisa hur de ekonomiska incitamenten för gränshandel förändrats på kort sikt genom valutakursförändringar under tidsserien. Inkvarteringsstatistiken i Sverige redovisas på nationell nivå för det Norska, Finska och Danska övernattningarna under tidsperioden.

Sammanfattningsvis kan konstateras att norrmännen totalt gjorde 9,5 miljoner resor till Sverige under 2011. Motsvarande siffra för danskarna var 2,9 miljoner resor och för finländarna 3,5 miljoner resor. Av de norska resorna är 2/3 dagresor med shopping som huvudsyfte. Under 2011 handlade de norska, finska och danska turisterna i Sverige för totalt 38 miljarder kronor i detaljhandeln. 20 miljarder kommer från dagligvaruhandeln och 18 miljarder från sällanköpsvaruhandeln. Totalt motsvarar det 7 procent av omsättningen i den svenska detaljhandeln och 16 000 årsanställningar. De norska turisterna stod för den största delen av gränshandeln, med 25 miljarder. Regionalt har den nordiska turismen och gränshandeln en mycket stor inverkan på några regioner. Effekten är som störst i de regioner som har bra kommunikationer till befolkningstäta områden i Norge. Störst inverkan hade den nordiska turismen i Strömstad med 3,6 miljoner resor, vilket kan jämföras med Stockholms län som hade 2,6 miljoner turismbesök från de nordiska länderna år 2011. Näst störst regional inverkan har nordisk turism i Eda med 1,2 miljoner resor.

Ladda hem rapporten