Nordiska Gränskommittéer

Nordregio tog 2010 fram en rapport om nordiska gränskommittér och gränsöverskridande myndighetsintegration. Del 1 ger en överblick över de 11 nordiska gränskommittéerna, en faktabaserad jämförelse av de enskilda kommittéernas geografiska kontext, organisations struktur och projektaktiviteter samt en mera tvärgående jämförelse av gränskommittéernas likheter och skillnader. Del 2 belyser några centrala element i - och villkor för - gränskommittéernas arbete. Denna tvärgående belysning behandlar gränshinder som ett särskilt tema, gränskommittéernas betydelse för myndighets integration samt Nordiska ministerrådets och Interreg-programmens betydelse för gränskommittéernas gränsregionala samarbete. 

Ladda hem rapporten