Sverige-Norgesamarbetet - en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat, praktikant hos Västra Götalandsregionen, tog 2011 fram en rapport om Sverige-Norgesamarbetet.

Rapporten ger en bild av samarbetsområdena mellan Sverige och Norge och de organisationer som arbetar med detta. Syftet med rapporten var också att hitta ett underlag för beslutsfattande om var de framtida samarbetsinsatserna ska läggas. Förhoppningen är också att genom denna rapport synliggöra de organisationer som arbetar med Sverige-Norge-frågorna.

Ladda hem rapporten