Vision/Ändamål

Svinesundskommittén ska utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med inriktning på Sverige och Norge med särskild tonvikt på Østfold och Västra Götaland.

 

Detta vill vi - Övergripande mål

  • Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling.
  • Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser.
  • Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten.
  • Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet.
  • Synliggöra Svinesundskommittén som en viktig gränsöverskridande politisk samarbetsarena.