Vårt fokus

Under de senaste tio åren har relationen mellan Norge och Sverige blivit allt starkare och viktigare för ländernas tillväxt. Regionen mellan Oslo och Göteborg  är motorn i den utvecklingen och har stor tillväxtpotential. Redan idag svarar denna gränsregion för tätare kontakter mellan länderna än någon annanstans  längs svensk-norska gränsen.  Svinesundskommittén har tydligt  utvecklingsfokus. Det handlar om att ta vara på vår innovativa gränsregionala  miljö och bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra  offentliga aktörer. Allt för att skapa fler jobb och affärer.

 

Våra fyra fokusområden är

  • Blå Tillväxt
  • Grön Tillväxt
  • Turism/reiseliv
  • Gränshinder