Blå Tillväxt

Mellan Oslo och Göteborg där Svinesundsregionen ligger finns kustnära fiske, stora fiskberedningsindustrier, Sveriges största hamn, marina nationalparker och marin turism samt en bred forskningskompetens vid universitet och forskningsstationer. Det här är förutsättningar som kan nyttjas ännu bättre och inte minst genom att öka samarbetet över landsgränsen.

 

Inom fokusområdet Blå Tillväxt driver vi EU-projektet Framtiden är Blå i Svinesundsregionen - en salt och söt innovationsmiljö. Projektet är medfinansierat av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Østfold fylkeskommune och Fredrikstad kommune.

 

Alla förutsättningar för blå tillväxt

• Kustnära fiske.
• Stora fiskberedningsindustrier i Sotenäs.
• Maritim turism - kusten och sjömaten en av våra viktigaste besöksanledningar.
• Marina nationalparker (Kosterhavet och Ytre Hvaler).
• Stark och bred forskningskompetens vid Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, SLU, samt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
• Flera marina forskningsstationer.
• Sveriges största hamn i Göteborg.

 

Kommende aktiviteter:

   

Kontaktperson:

Ingela Skärström

+46 (0)705 81 57 23

ingela@svinesundskommitten.com