Blå Tillväxt

Mellan Oslo och Göteborg där Svinesundsregionen ligger finns kustnära fiske, stora fiskberedningsindustrier, Sveriges största hamn, marina  nationalparker och marin turism samt en bred forskningskompetens vid universitet och forskningsstationer. Det här är förutsättningar som kan utnyttjas ännu bättre och inte minst genom att öka samarbetet över landsgränsen.

 

Inom fokusområdet Blå Tillväxt driver vi EU-projektet Framtiden är Blå i Svinesundsregionen - en salt och söt innovationsmiljö. Projektet är medfinansierat av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Østfold fylkeskommune och Fredrikstad kommune.

 

Alla förutsättningar för blå tillväxt

• Kustnära fiske.
• Stora fiskberedningsindustrier i Sotenäs.
• Maritim turism - kusten och sjömaten en av våra viktigaste besöksanledningar.
• Marina nationalparker (Kosterhavet och Ytre Hvaler).
• Stark och bred forskningskompetens vid Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, SLU, samt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
• Flera marina forskningsstationer.
• Sveriges största hamn i Göteborg.

 

Dokumentation

13 oktober 2016 genomfördes Forum för Gränsmöjligheter med tema livsmedelsexport och innovationsverktyg för livsmedelsföretag.

Länk till dokumentation från Forum för Gränsmöjligheter

 

11 november 2016 genomfördes Svensk-norsk politikerträff med tema hållbar marin tillväxt - en gemensam utmaning.

Länk till dokumentation 

Länk till presentationer

Länk till program och talarpresentationer

 

Övrig dokumentation

Länk till affisch om projektet Framtiden är Blå INTERREG

Länk till folder om projektet Framtiden är Blå - svenska

Länk till folder om projektet Framtiden är Blå - norska

 

Kontaktperson:

Elsie Hellström

+46 (0)706 48 60 79

elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com