Forelesning om østers i Grebbestad 6. september

Forelesning om østers v. Åsa Strand

Middag med østers og alger/tang

Programmet finnes her.