Fysisk planering

Inom Svinesundskommitténs blå fokusområde pågår delprojektet Mellankommunal planering med ett gränsregionalt perspektiv. Detta är ett så kallat KOMPIS-projekt, där KOMPIS står för kommunal planering i (statlig) samverkan, och innebär att Länsstyrelsen Västra Götalands län medfinansierar och stöttar projektet genom Havs- och vattenmyndigheten. KOMPIS-bidragen syftar till att stödja kommunal kustzonsplanering och mellankommunal samverkan.

Under 2017 och 2018 har Svinesundskommittén arbetat med att undersöka förutsättningarna för kustzonsplanering bland de svenska och norska kustkommunerna i gränsregionen. I rapporten Fysisk planering av kust och hav – En jämförelse mellan Norge och Sverige med fokus på Skagerrak presenteras denna utredning. Utredningen har i sin tur lett till arbetet med att initiera en mer kontinuerlig och strukturerad gränsöverskridande samverkan gällande kustzonsplanering.

 

Underlag til havs och kustzonsplanering

Fysisk planering av kust och hav - en jämnförelse mellan Norge och Sverige med fokus på Skagerrak