Gränsen som möjlighet! 

Alla våra nordiska gränsregioner har potential att skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och nya jobb. Utbytet i gränsregionen mellan Göteborg/Karlstad och Oslo växer just nu snabbt och målet är att stimulera utvecklingen ännu mer.

För att underlätta för affärer och pendlig över gränsen jobbar Svinesundskommittén tillsammans med Østfold fylkeskommune och Vätsra Götalandsregionen med att skapa gränsmöjligheter samt att lösa gränshinder. Det kan exempelvis vara olika regelverk som behöver samordnas eller tolkas på ett likartat sätt. Andra hinder kan lösas genom att utveckla informationen och göra den mera tillgänglig för pendlare och företagare.

Projektet Gränshinder för näringslivet fick genomslag i hela Norden, och nu följer Svinesundskommittén upp arbetet. Östfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och Svinesundskommittén har pekat ut gränshinder mellan Sverige och Norge som ett prioriterat område och flera hinder som berör företag i regionen kommer nu att lyftas in i den nordiska gränshinderdatabasen och drivas via de nordiska nätverken. Dessutom ingår kommittén i en regionöverskridande arbetsgrupp som ser över strukturen för gränshinder och gränsmöjligheter mellan Sverige och Norge.

Gränsen ska bara vara en möjlighet!

 

Kontaktperson:

Annika Daisley

+46 (0)73 335 85 12

annika.daisley@svinesundskommitten.com

 

granshinder_flaggor_Boxbild.jpg

Gränshinder för näringslivet

"Gränshinder för näringslivet" är ett treårigt EU-projekt som jobbar för att minimera gränshinder mellan Sverige och Norge för att underlätta för affärer och pendling över gränsen. Läs mer

granshinder_toppbild_Boxbild.jpg

Undersökning affärer i Norge

Tillsammans med näringslivsorganisationen Företagarna genomförde gränshinderprojektet en undersökning i Västra Götalandsregionen med fokus på affärer mellan Sverige och Norge. Läs mer

 

kosterbaten_Boxbild.jpg

Gränshinder passagerarfartyg

Förstudien för mindre passagerarfartyg har visat att företagandet i våra nya marina nationalparker hindras av en internationell reglering i regional miljö. Ett gränshinder visade sig vara fem. Läs mer