Aktuella gränshinder

Här finner du några exempel på aktuella gränshinder:


Landbaserade laxodlingar hindras av gammal lagstiftning

Gränshindret Laxodlingar på land i slutna system hindras av gammal lagstiftning. Orsaken till gränshindret är att Sverige inte skiljer på landbaserade fiskodlingar på land och öppna kassar i havet. Fler innovationshinder hämmar också hela branschutvecklingen inom de marina näringarna.

Läs mer om gränshindret landbaserade laxodlingar i slutna system >


Kö vid tullstation

Köer som uppstår vid tullstationerna, inte minst vid Svinesund, upplevs som ett stort problem. Det stör transportörernas hårt reglerade kör- och sovtider samt påverkar trafikströmmen negativt. Detta är något som har lett till att transportpriser ökar, samtidigt som det också skapar förseningar för privatbilister som fastnar i köerna.

Läs mer om gränshindret Kö vid tullstation >


Temporär import av häst

Norska Tollvesenet kräver ett depositionsbelopp motsvarande momsen vid införsel av hästar till Norge. Beloppet betalas tillbaka efter utförsel, men det kan ta flera månader innan hästägaren får tillbaka pengarna.

Läs mer om gränshindret Temporär import av häst >