Avslutade projekt

Svinesundskommittén, tidigare Gränskommittén, har sedan 1980 varit involverad i över 200 projekt. 

Här redovisas exempel på avslutade projekt som Gränskommittén särskilt engagerat sig i inom området gränshinder:


G.O.L.I.N. - Gränsregionala Optimala Lösningar I Norden

GOLIN var ett samarbetsprojekt mellan fyra gränsregioner, Gränskommittén, Öresundskommittén, ARKO samt Torneå/Haparanda som finansierats av Nordiska ministerrådet. Projektets syfte har varit att gemensamt hantera existerande gränshinder samt att finna gemensamma lösningar för utvalda problem gällande gränspendling, arbetsmarknad och näring över de nordiska gränserna. Handläggare inom myndigheter och företag från gränsregionerna träffades under fyra workshop-seminarier där erfarenheter utbyttes och förslag på lösningar av gränshinder framtogs. Resultaten från de fyra workshop-seminarierna sammanställdes i en slutrapport.   
Här hittar du GOLIN Slutrapport i PDF-format


Gränshinder för näringslivet

Ett småprojekt "Gränshinder för näringslivet" har genomfördes under 2011 med Gränskommittén och Østfold fylkeskommune som projektägare. Projektets syfte har varit att undersöka möjligheterna till utvidgat gränsregionalt samarbete inom gränshinderproblematiken samt att kartlägga vad som gjorts och vilka parter som arbetar med gränshinder och rådgivning över norsk-svenska gränsen.
Här hittar du slutrapporten för "Gränshinder för näringslivet" 


Gränspendlarbroschyr

Gränskommittén har under åren 1980 - 2005 gett ut en populär broschyr för gränspendlare mellan Sverige och Norge. Den uppdaterades med jämna mellanrum och gav en samlad bild av gällande lagar och regler för gränspendlare samt viktiga kontaktuppgifter. Den tryckta broschyren avvecklades i samband med Grensetjänstens tillkomst i Morokulien. Gränskommittén har idag ett nära samarbete med Grensetjänsten.
Mer information om Grensetjänsten