Projektet som vill radera alla gränshinder

 

"Gränshinder för näringslivet" var ett treårigt ett EU-projekt som jobbade för att få bort så många hinder som möjligt mellan Sverige och Norge. Vi ville underlätta för affärer och pendling över gränsen där vårt fokus var att lösa gränshinder kopplat till näringslivet.

Målet var att stimulera utveckling och tillväxt i gränsregionen mellan Göteborg/Karlstad och Oslo samt i andra gränsregioner i Sverige och Norge. Det handlade också om att undersöka om informationstjänsten Grensetjänsten som idag underlättar för gränspendlare, behöver kompletteras med en liknande verksamhet med fokus på näringslivsfrågor.

Projektet drevs av Fyrbodals kommunalförbund och Østfold fylkeskommune mellan 2011 och 2014. Finansiärer var Interrreg Sverige-Norge, Nordic Innovation och ett 20-tal andra samarbetspartners.

Gå till www.granshinder.com för att läsa mer om projektet och resultat  »