Projektet som vill radera alla gränshinder

 

"Gränshinder för näringslivet" är ett treårigt ett EU-projekt som jobbar för att få bort så många hinder som möjligt mellan Sverige och Norge. Vi vill underlätta för affärer och pendling över gränsen där vårt fokus är att lösa gränshinder kopplat till näringslivet.

Målet är att stimulera utveckling och tillväxt i gränsregionen mellan Göteborg/Karlstad och Oslo samt i andra gränsregioner i Sverige och Norge. Det handlar också om att undersöka om informationstjänsten Grensetjänsten som idag underlättar för gränspendlare, behöver kompletteras med en liknande verksamhet med fokus på näringslivsfrågor.

Projektet drivs av Fyrbodals kommunalförbund och Østfold fylkeskommune och sträcker sig fram till sommaren 2014. Finansiärer är Interrreg Sverige-Norge, Nordic Innovation och ett 20-tal andra samarbetspartners.

Gå till www.granshinder.com för att läsa mer om projektet och resultat  »