Undersökning om affärer i Norge 

Tillsammans med näringslivsorganisationen Företagarna genomförde gränshinderprojektet i somras en undersökning i Västra Götalandsregionen med fokus på affärer mellan Sverige och Norge. Enkätsvaren ska hjälpa oss att identifiera ytterligare gränshinder mellan länderna. Av de 718 företagen som svarade upplevde 2/3 att tull och moms skapade mest hinder. Regler och standarder samt informationsbrist var några av de andra gränshindren som togs upp. Motsvarande undersökning genomförs under våren 2013 tillsammans med Företagarna i Värmland och i Norge av Bedriftsforbundet.

Läs mer