Arbetspendlingen ökar till Norge

Den totala arbetspendlingen över den svensk-norska gränsen omfattade 2015 närmare 60 000 personer när både heltids- och deltidspendlare räknats in.  Av de 28 000 heltidsarbetande svenskar som arbetspendlar till Norge  kommer en av fyra från Västra Götaland. Arbetspendlingen från Sverige till Norge är den största pendlingsströmmen mellan nordiska länder och den fortsätter att öka.

Värt att veta för en gränspendlare

Enligt överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad krävs inget särskilt tillstånd för en svensk eller norsk medborgare för att få arbeta i Norge respektive Sverige. Även om Norge och Sverige är relativt lika, är det en del att tänka på om du har någon form av gränsöverskridande verksamhet mellan länderna.

Den som ska du arbeta i Norge eller Sverige behöver kontakta vissa myndigheter och fylla i en del papper. Det är bättre att ta en kontakt för mycket än en för lite. Om du planerar att arbeta i Sverige/Norge eller flytta över gränsen kan du vända dit till Grensetjänsten i Morokulien för att få mer information. Det är en  informationstjänst som samarbetar med Svinesundskommittén.. 

Grensetjänsten
Morokulien Infocenter
Tel 0571-239 03
Tlf: 62 83 21 00
e-mail: info@gtm.nu