Jobba i Norge

När du tar jobb i ett annat land är det mycket att tänka på och många fällor man kan hamna i. Därför är det viktigt att  ta reda på vad som gäller innan du börjar jobba i grannlandet. Till exempel krävs för vissa yrken  godkännande från norska myndigheter. På www.invia.no kan du undersöka om just ditt yrke kräver detta.

Vi rekommenderar att du läser igenom denna lathund  och därefter kontaktar Grensetjänsten för närmare information. 

Jobba både i Sverige och Norge

Om du är bosatt i Sverige och har en arbetsgivare i Sverige och en i Norge, så ska du kontakta Försäkringskassan och meddela att du arbetar i båda länderna. Det är Försäkringskassans "Blankett FK6215" som gäller. Alternativt kan du ringa 0771-524 524.

Försäkringskassan beslutar då om du ska ha en E101. Beslutet skickas till dig och till NAV som i sin tur skickar en kopia till den norska arbetsgivaren. Beslutet innebär att du är socialförsäkrad i Sverige. 

Du måste också meddela Skatteetaten i Norge för att få rätt Skattekort.