Jobbe i Sverige

Skal du beynne å arbeide i et annet land, er det viktig å finne ut hva som gjelder. Tar du jobb i Sverige er det en del å tenke på.

Spørsmål og tenke igjennom:
Hva skjer hvis jeg blir syk?
Hva skjer om jeg blir arbeidsledig?
Hva gjelder for min familie?
Kan jeg arbeide i begge land?
Er jeg forsikret?

För mer information tag kontakt med

Grensetjänsten
Morokulien Infocenter
Tel 0571-239 03
Tlf: 62 83 21 00
e-mail: info@gtm.nu