Svinesundskommitténs uppdrag - Gränsen som möjlighet!

Ett av Svinesundskommitténs fokusområden är gränshinder och gränsmöjligheter. Gränshinderarbetet bedrivs inom det nordiska samarbetet, mellan nordiska regeringar och parlamentariker och inte inom EU som man kan tro. Av tradition har det varit fokus på medborgaren. Men i år har näringslivet lyfts fram på nordisk nivå, vilket är bra eftersom vi behöver lära oss mer om att hantera näringslivets hinder. EU yttre gräns skapar unika problem längs den svensk-norska gränsen.

Det vi har lärt oss är att mellan EU-länder handlar gränshinderdiskussionen ofta om tillgång till arbetskraft och personrörlighet. Mellan Sverige och Norge har vi en tullgräns vilket innebär att näringslivets gränshinder i stor utsträckning handlar om tull och moms, det vill säga det som hindrar affärer när det finns en yttre gräns.

Utbytet i gränsregionen mellan Göteborg och Oslo växer just nu snabbt och målet är att stimulera utvecklingen ännu mer. För att underlätta för affärer och pendling över gränsen jobbar Svinesundskommittén tillsammans med Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen med att skapa gränsmöjligheter samt att driva gränshinderfrågor. Det kan exempelvis vara olika regelverk som behöver samordnas eller tolkas på ett likartat sätt. Andra hinder kan lösas genom att utveckla informationen och göra den mera tillgänglig för pendlare och företagare.