Grön Tillväxt

Ett av våra aktuella EU- projekt är Grön tillväxt - skog som syftar till att vi i gränsregionen bättre ska dra nytta av all vår skogsråvara och skapa förutsättningar för fler byggnationer i trä. Att välja trä som byggmaterial ger oss viktiga miljömässiga fördelar samtidigt som vår region har stor potential i trä- och skogsbranschen. Projektet Grön Tillväxt - Skog är delfinansierat genom Interreg Sverige-Norge som är ett strukturfondsprogram som i sin tur finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  

Kontaktperson:

Irene Malmberg

+46 (0)70 954 97 84

irene@svinesundskommitten.com