Rethinking Wood! - Grön tillväxt trä 

Svinesundskommitten gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Östfolds Fylkeskommune en satsning med ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Östfold och Östfolds Fylkeskommune. Syftet med Grön Tillväxt Trä är bl a att öka användningen av trä inom byggnation.

 

Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium, workshops, nätverksträffar i den norsk-svenska satsningen för miljö, företagsutveckling och framtid. Insatserna riktar sig till politiker, tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

 

Kommande aktiviteter:

 

Vi har ingen planlagte aktiviteter før jul

 

 

Egna önskemål

Grön Tillväxt Trä kan utifrån behov i respektive kommuner göra insatser som ex information/föredrag för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och byggnadsnämnd el dyl. Detta gäller också tjänstemän samt politiker och tjänstemän tillsammans.

 

Affischen for prosjektet Grön Tillväxt - Trä finner du her. 

 

Kontaktperson:

Irene Malmberg

+46 (0)70 954 97 84

irene@svinesundskommitten.com