Rethinking Wood! - Grön tillväxt trä 

Svinesundskommitten gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Östfolds Fylkeskommune en satsning med ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Östfold och Östfolds Fylkeskommune. Syftet med Grön Tillväxt Trä är bl a att öka användningen av trä inom byggnation.

 

Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium, workshops, nätverksträffar i den norsk-svenska satsningen för miljö, företagsutveckling och framtid. Insatserna riktar sig till politiker, tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

 

Kommande aktiviteter:

Workshop for kommunalt ansatte, Moss 25. september

Workshop om bygging med tre for kommuner og kommunale bedrifter i Fyrbodal og Østfold. Mer informasjon om dette arrangementet finner du her.

 

HUR GÖR ANDRA VID BYGGNATION I TRÄ?

7 november kl 8.30-16.00

Seminarium i Trollhättan

Vi behöver fortsatt förkovra oss i många frågor när det gäller byggnation i trä. Denna gång får vi inspiration och kunskap av föredragshållare från bl a Fristad, Växjö, Stockholm och Norge.

Under förmiddagen lyssnar alla tillsammans (politiker, tjänstemän, arkitekter, konstruktörer, projektledare, byggbolag m fl) på korta föredrag. Under eftermiddagen väljer vi att fördjupa oss i något av ämnen träbyggnadsstrategi, anbudsförfrågan, arkitektur, konstruktion, akustik och projekteringsprocess.

Inbjudan og program ligger her og påmelding her.

 

KONSTRUKTIONSUTMANINGAR I TRÄHUSBYGGANDE

21 november kl 9.00-16.00

Utbildningsdag för konstruktörer

Johan Vessby från Linneuniversitetet i Växjö kommer att hålla en kurs i konstruktion. Johan är ansvarig för magisterprogrammet i Byggteknik samt forskar på utformningen av framtidens höga trähus.

Han kommer att ta upp:

Träbyggnader som lastbärande system; material, stommar, förband och principer

Stabilisering av trähus genom skivverkan i bjälklag och väggar

Konkreta exempel på stabilisering och förbandslösningar

Inbjudan, program og påmelding ligger her

 

Egna önskemål

Grön Tillväxt Trä kan utifrån behov i respektive kommuner göra insatser som ex information/föredrag för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och byggnadsnämnd el dyl. Detta gäller också tjänstemän samt politiker och tjänstemän tillsammans.

 

Affischen for prosjektet Grön Tillväxt - Trä finner du her. 

 

Kontaktperson:

Irene Malmberg

+46 (0)70 954 97 84

irene@svinesundskommitten.com