Grön tillväxt trä – Trä i byggnationer

Svinesundskommitten gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Östfolds Fylkeskommune en satsning med ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Östfold och Östfolds Fylkeskommune. Syftet med Grön Tillväxt Trä är bl a att öka användningen av trä inom byggnation.

 

Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium, workshops, nätverksträffar i den norsk-svenska satsningen för miljö, företagsutveckling och framtid. Insatserna riktar sig till politiker, tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

 

Kommande aktiviteter:

 

Workshop om digitalisering, Halden 8. mai

Denne dagen ønsker vi å invitere til et kompetanseforum, hvor vi vil se på de nye mulighetene som finnes innen bygg i tre og i massivtre-industrien og hvordan digitalisering kan bidra til å utvikle bransjen videre. Som et spesielt tilfelle skal vi se på hvordan digitale verktøy som Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan brukes aktivt på mange ulike arenaer allerede i dag. Denne dagen kan bli starten på et samarbeid mellom bedrifter som vil utforske mulighetene i et voksende marked. Program finner du her.

 

Studieresa till Skövde 29 maj

Skövde kommun och Västra Götalandsregionen bjuder in till visning av Sveriges största bostadsområde med träbyggnadsteknik.

 

Egna önskemål

Grön Tillväxt Trä kan utifrån behov i respektive kommuner göra insatser som ex information/föredrag för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och byggnadsnämnd el dyl. Detta gäller också tjänstemän samt politiker och tjänstemän tillsammans.

 

Affischen for prosjektet Grön Tillväxt - Trä finner du her. 

 

Kontaktperson:

Irene Malmberg

+46 (0)70 954 97 84

irene@svinesundskommitten.com