Grön tillväxt - skog, ett projekt med stor miljöpotential

Om 16 av gränsregionens 32 kommuner väljer att bygga en fastighet i trä per år och fastigheterna tillsammans innehåller totalt 24 000 m3 massivträ, får detta en miljöeffekt motsvarande ca 40 000 ton CO2 ekvivalenter per år. Miljöeffekten kan jämföras med en bilfri E6:a genom regionen under 80 dygn.
(Exemplet beskriver bindningseffekten av kol i trä plus substitutionseffekten av att inte producera den motsvarande mängden i stål och betong. Källa: Norges skogeierforbund.)

 

Projektet Grön Tillväxt - Skog avslutades 2016-04-30 och ansökan för en fortsättning i form av projektet Grön Tillväxt - Trä skickades in till Interreg Sverige-Norge i februari 2017.

 

Länk till affisch om projektet Grön Tillväxt - Skog

 

Länk till Rapporten från Grön Tillväxt - Skogs seminarium 8 mars 2016

 

Länk till Slutrapport -  Grön Tillväxt - Skog