Seminarium om modernt trähusbyggande, Trollhättan 20 april

Under förmiddagen kommer alla att få lyssna till flera korta föredrag.

Efter lunch blir det tre olika föredrag att välja mellan. Det handlar om konstruktion, arkitektur och projektledning. Medverkar gör bl a Johan Vessby, lektor i träbyggande vid Linnéuniversitetet i Växjö,  Jessica Becker, arkitekt vid Trästad och Daniel Lyckvik, projektledare hos Fristad Bygg AB. Mer info.