Workshop om aktiviteter för hållbart bygggande, Sarpsborg 12 april

Efter Svinesundskommitténs årsmöte ska Grön Tillväxt Trä upplysa om möjligheter i projektet, informera om vad som händer i Norge och Sverige samt visa på olika politiska insatser som främjar byggnation i trä. Politikerna ska få diskutera vilka behov och aktiviteter som bör prioriteras samt om man kan enas om vissa gemensamma insatser.

Kl 10.30 Fika, kl 11.00-15.00 Seminarium.

Program här.

 

Presentasjonene for dagen finner du her:

Lennart Sjögren - Vad händer i Sverige

Lennart Sjögren - Träbyggnadsstrategi

Svinesundskommittén - Workshop hållbart byggande

Per Arild Aasheim - Hvorfor bygge i tre?