Workshop om digitalisering, Halden 8. mai

Denne dagen ønsker vi å invitere til et kompetanseforum, hvor vi vil se på de nye mulighetene som finnes innen bygg i tre og i massivtre-industrien og hvordan digitalisering kan bidra til å utvikle bransjen videre. Som et spesielt tilfelle skal vi se på hvordan digitale verktøy som Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan brukes aktivt på mange ulike arenaer allerede i dag. Denne dagen kan bli starten på et samarbeid mellom bedrifter som vil utforske mulighetene i et voksende marked. Program finner du her.