Förstudie: Kollektivtrafik kör över gränsen

Svinesundskommittén och Østfold kollektivtrafikk genomför gemensamt en förstudie, via Interreg Sverige-Norge, för att identifiera möjligheter att utveckla kollektivtrafiken mellan Fyrbodal och Østfold,  Dalsland/Bohuslän och Østfold. Förstudie letar efter nya metoder för att förstå och analysera gränsöverskridande rörelse, projektet undersöker den nuvarande situationen och utmaningar samt satsar på att stärka och utveckla samarbetet mellan politiska aktörer och intressenter för kollektivtrafiken i regionen.

 

Projektet kommer att bredda kollektivtrafikens definition genom fokus på kombinerad mobilitet. Det bygger på ett framtidsorienterad princip att mobilitet är något som kan köpas som en tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. Förutom att ta hänsyn till kollektivtrafikens system skall samverkan med andra aktörer betänkas (t.ex. personbilar och samåkning, hyrbilar, cyklar, båtar, taxi) för att göra hela resan effektivt. Koppla ihop olika transportmedel enligt kundernas/resenärernas behov.

 

För att främja den regionala utvecklingen och för att öka gränsbornas möjligheter till arbete och fritid är det mycket viktigt med en fungerande gränsöverskridande trafik. Dessutom är kollektivtrafiken en förutsättning för turism och en förbättrad kollektivtrafik bidrar till en minskad miljöbelastning” säger Linda Engsmyr, ordförande för Svinesundskommittén och politiker i Sarpsborg kommun.

 

De övergripande målet är att identifiera möjligheter för ett ökat kollektivt resande, för dagpendlare, ungdomar, turister och fritids-, kulturresenärer.

Ett väl organiserat kollektivtrafiksystem betraktas som grund för hållbar regional utveckling, social trygghet och jämställdhet. Det bidrar även till att uppnå FN:s globala miljömål.

 

Affischen for prosjektet finnes her.

 

 

Kommande aktiviteter:

 

Enkätundersökning

Mer informasjon på både svensk og norsk kan lastes ned her.

For å forstå problemene og mulighetene innen grensekollektivtrafikk, er det nødvendig med en solid kundeundersøkelse for å vite hvor innsatsen skal fokuseres. I den forbindelse søker Svinesundskommittén respondenter i hele Østfold, Fyrbodal og Dalsland som kan svare på en undersøkelse om sine reisevaner over grensen og utfordringene i forbindelse med dette. Undersøkelsen finnes her for nordmenn https://www.survio.com/survey/d/R2G8Z6A9M6A8X3L9J og her for svensker https://www.survio.com/survey/d/F3J8N9B5S3J5N5G4E

 

 

Kontaktperson:

Mari Nuga

+46 (0)702 11 59 87

mari@svinesundskommitten.com