Turism/Reiseliv

Ett av våra fokusområden är turism/reiseliv, en av världens snabbast växande näringar som också har stor betydelse för Svinesundsregionen. Vi arbetar just nu med att utveckla en mer hållbar turism kopplat till våra attraktiva men känsliga miljöer. Genom att stärka samarbetet inom gränsregionen kommer vi att locka fler besökare till det spännande området där vi verkar.

 

Gränsen som attraktion

Projektet Gränsen som attraktion - gränslösa möjligheter för företag inom turism reiseliv pågår mellan februari 2017 och januari 2020 och är delfinansierat genom Interreg Sverige-Norge. Inom projektet arbetar vi för att stärka samarbetet inom besöksnäringen i gränsregionen. Vi arbetar i Bohuslän, Dalsland och Østfold och bidrar till att skapa nya långsiktiga företagssamarbeten bland besöksnäringsföretag i gränsregionen. Tillsammans med turistorganisationer och företag inom besöksnäringen ska vi ska främja utvecklingen av gränsregionala produkter och därigenom öka gränsregionens konkurrenskraft och attraktion.

Besöksnäringsföretag – se hit! Så här kan ditt företag dra nytta av projektet:

•       Möta nya spännande samarbetspartners
•       Följa med på våra utbildningsresor i gränsregionen
•       Inspireras till produktutveckling
•       Testa erbjudanden på nya målgrupper
•       Delta i vår guideutbildning
•       Tillgång till ny gränsöverskridande guidepool
•       Gå kurs i affärsutveckling
•       Låt ditt varumärke synas
Här finns en broschyr om projektet på svenska och norska.

 

Utbildningsinsatser

Vi bjuder löpande in till olika möten, workshops eller utbildningsinsatser.

- Välkommen till workshop i produktutveckling, distribution och sälj. Läs mer här.

 

Guideutbildning

Inom projektet har vi utvecklat en guideutbildning med fokus på gränsregionen skyddade områden. En testutbildning genomförs mellan maj 2017 och april 2018 och det är tio kursdeltagare från gränsregionen som medverkar.

Här finns inbjudan och upplägget för testutbildningen. Nedan finns programmen för de hittills genomförda träffarna:

Träff 1: 18-21 maj, Kosterhavet och Strömstad

Träff 2: 11-14 juni, Halden, Haldenkanalen och Sarpsborg

Träff 3: 7 - 10 september, Kornsjöarna och Utsikten 

Träff 4: 12 - 15 oktober, Tresticklans nationalpark och Utsikten

Träff 5: 2 - 5 november, Tingvall, Tanum

Träff 6: 15 - 18 februari, Fredrikstad och Hvaler

Träff 7: 19 - 22 april, Uppguidning

Projektet Gränsen som attraktion är finansierat av Aktivum AS, Bengtsfors kommun, Camp Dalsland, Dalsland Turist AB, Fredrikstad kommune, Fyrbodals kommunalförbund, Halden kommune, Halden Turist, Interreg Sverige-Norge, iSarpsborg, Länsstyrelsen Västra Götaland, Regionalpark Haldenkanalen, Sarpsborg kommune, Strömstad kommun, Svinesundskommittén, Tanum Turist, Utsikten Scandinavian School, Visit Fredrikstad og Hvaler, Visit Østfold, Västra Götalandsregionen, Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold fylkeskommune.

 

Kontaktperson:

Louise Robertsson

+46 (0)70 614 74 54

louise.robertsson@svinesundskommitten.com