Turism/Reiseliv

Ett av våra fokusområden är turism/reiseliv, en av världens snabbast växande näringar som också har stor betydelse för Svinesundsregionen. Vi arbetar just nu med att utveckla en mer hållbar turism kopplat till våra attraktiva men känsliga miljöer. Genom att stärka samarbetet inom gränsregionen kommer vi att locka fler besökare till det spännande området där vi verkar.

 

Gränsen som attraktion

Projektet Gränsen som attraktion - gränslösa möjligheter för företag inom turism reiseliv pågår mellan februari 2017 och januari 2020 och är delfinansierat genom Interreg Sverige-Norge. Inom projektet arbetar vi för att stärka samarbetet inom besöksnäringen i gränsregionen. Vi arbetar i Bohuslän, Dalsland och Østfold och bidrar till att skapa nya långsiktiga företagssamarbeten bland besöksnäringsföretag i gränsregionen. Tillsammans med turistorganisationer och företag inom besöksnäringen ska vi ska främja utvecklingen av gränsregionala produkter och därigenom öka gränsregionens konkurrenskraft och attraktion.

Besöksnäringsföretag – se hit! Detta erbjuder vi:

•       Möjlighet till att delta i affärsutvecklingsprogram (preliminärt Kurbits, januari – juni 2018)
•       Möjlighet att delta i utbildningsresor i gränsregionen för att lära känna andra delar av gränsregionen och de företagen som verkar där
•       Möjlighet att vidareutveckla sina professionella nätverk och inleda samarbete med andra aktörer
•       Möjlighet till stöd i produktutveckling och paketering (kick-off 11 oktober)
•       Möjlighet att få nyutvecklade produkter testade av olika målgrupper
•       Möjlighet att synas med nyutvecklade produkter i projektets kanaler
•       Möjlighet till att delta i guideutbildning: Guide i skyddade naturområden
•       Möjlighet att delta i en gränsöverskridande guidepool

Projektet är finansierat av Aktivum AS, Bengtsfors kommun, Camp Dalsland, Dalsland Turist AB, Fredrikstad kommune, Fyrbodals kommunalförbund, Halden kommune, Halden Turist, Interreg Sverige-Norge, iSarpsborg, Länsstyrelsen Västra Götaland, Regionalpark Haldenkanalen, Sarpsborg kommune, Strömstad kommun, Svinesundskommittén, Tanum Turist, Utsikten Scandinavian School, Visit Fredrikstad og Hvaler, Visit Østfold, Västra Götalandsregionen, Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold fylkeskommune.

Förstudien GUPP

Inom fokusområdet turism/reiseliv har vi arbetat inom förstudien GUPP - Guidade upplevelser i skyddade naturområden. GUPP utgick från frågan "Vad är hållbar turism i skyddade naturområden?" och har ett fokus på guidade upplevelser. Nationalparksförvaltare, kommuner, turistorganisationer och entreprenörer arbetar tillsammans för att utveckla hållbara upplevelser. Förstudien GUPP är delfinansierat genom Interreg Sverige-Norge som är ett strukturfondsprogram som i sin tur finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Länk till affisch om projektet GUPP 

 

Äventyrsturism i Bohuslän och i Helgeland, Norge


Sveriges och Norges kuster har unika förutsättningar för äventyrsturism, med sina attraktiva skärgårdar. Det finns också flera aktörer som arbetar med aktiviteter till havs och längs kusterna, exempelvis med kajaking, och som gärna vill samarbeta. I ett projekt om innovation och värdeskapande samarbetar forskare, företag och destinationsaktörer från norra Bohuslän och nordnorska regionen Helgeland för att utveckla upplevelsepaket som är intressanta för utvalda internationella marknader.


Projektägare är Kystriksveien och den svenska huvudsamarbetspartnern är Svinesundskommittén. Projektet finansieras framförallt av VRI-medel (stimuleringsmedel forskning och utveckling i Nordland) men även av insatser från Svinesundskommittén och företagen själva. På den svenska sidan medverkar förutom Svinesundskommittén fem företag, en kommunrepresentant samt Göteborgs universitet.

Den svenska och den norska gruppen har mötts var och en för sig men har även haft en gemensam samling i Bohuslän med 19 deltagare. Nästa möte planeras till oktober i Helgeland. 

Läs mer här

 

Kontaktperson:

Louise Robertsson

+46 (0)70 614 74 54

louise.robertsson@svinesundskommitten.com