Förstudien GUPP

Inom fokusområdet turism/reiseliv har vi arbetat inom förstudien GUPP - Guidade upplevelser i skyddade naturområden. GUPP utgick från frågan "Vad är hållbar turism i skyddade naturområden?" och har ett fokus på guidade upplevelser. Nationalparksförvaltare, kommuner, turistorganisationer och entreprenörer arbetar tillsammans för att utveckla hållbara upplevelser. Förstudien GUPP är delfinansierat genom Interreg Sverige-Norge som är ett strukturfondsprogram som i sin tur finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 Länk till affisch om projektet GUPP 

 

Äventyrsturism i Bohuslän och i Helgeland, Norge

Sveriges och Norges kuster har unika förutsättningar för äventyrsturism med sina attraktiva skärgårdar. Det finns också flera aktörer som arbetar med aktiviteter till havs och längs kusterna, exempelvis med kajaking, och som gärna vill samarbeta. I ett projekt om innovation och värdeskapande samarbetar forskare, företag och destinationsaktörer från norra Bohuslän och nordnorska regionen Helgeland för att utveckla upplevelsepaket som är intressanta för utvalda internationella marknader.

Projektägare är Kystriksveien och den svenska huvudsamarbetspartnern är Svinesundskommittén. Projektet finansieras framförallt av VRI-medel (stimuleringsmedel forskning och utveckling i Nordland) men även av insatser från Svinesundskommittén och företagen själva. På den svenska sidan medverkar förutom Svinesundskommittén fem företag, en kommunrepresentant samt Göteborgs universitet.

Den svenska och den norska gruppen har mötts var och en för sig men har även haft en gemensam samling i Bohuslän i mars 2017 samt ett möte i Helgeland i oktober 2017.

Läs mer här