Från Viken till Västra Götaland

Svinesundskommittén ska utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med inriktning på Sverige och Norge.

Fokusområden

Svinesundskommittén har tydligt fokus på utveckling som är fördelat över fyra områden:
Blå Tillväxt, Grön Tillväxt, Turism och Gränshinder.

Grön Tillväxt

Svinesundskommittén gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Østfold Fylkeskommune en satsning med ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Østfold och Østfold Fylkeskommune.

Läs mer

Blå Tillväxt

Mellan Oslo och Göteborg där Svinesundsregionen ligger finns kustnära fiske, stora fiskberedningsindustrier, Sveriges största hamn, marina nationalparker och marin turism samt en bred forskningskompetens vid universitet och forskningsstationer.

Läs mer

Turism

Ett av våra fokusområden är turism/reiseliv, en av världens snabbast växande näringar som också har stor betydelse för Svinesundsregionen. Vi arbetar just nu med att utveckla en mer hållbar turism kopplat till våra attraktiva men känsliga miljöer.

Läs mer

Gränshinder

Alla våra nordiska gränsregioner har potential att skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och nya jobb. Ett av de starkaste argumenten för att lösa gränshinder är regional utveckling längs gränserna.

Läs mer

Nyhetsbrev

Besök oss gärna på Linkedin och Facebook, eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev här nedan.