Hjälp oss dokumentera gränsfri kärlek!

LÄS MER

Gamla Svinesundsbron 75 år

Fira digitalt med oss!

Fokusområden

Svinesundskommittén har tydligt fokus på utveckling som är fördelat över fyra områden:
Blå Tillväxt, Grön Tillväxt, Turism och Gränshinder.

Grön Tillväxt

Trä i fokus för affärsmöjligheter, innovationer och hållbarhet. Erfarenhet och kunskapen i ”Rethinking wood” förs vidare i projektet ”Bioeconomy Regions in Scandinavia”. Fokusområdena är hållbart byggande i trä, innovationer från skogen, fossilfria emballage samt restströmmar.

Läs mer

Blå Tillväxt

Mellan Oslo och Göteborg där Svinesundsregionen ligger finns kustnära fiske, stora fiskberedningsindustrier, Sveriges största hamn, marina nationalparker och marin turism samt en bred forskningskompetens vid universitet och forskningsstationer.

Läs mer

Turism

Ett av våra fokusområden är turism/reiseliv, en av världens snabbast växande näringar som också har stor betydelse för Svinesundsregionen. Vi arbetar just nu med att utveckla en mer hållbar turism kopplat till våra attraktiva men känsliga miljöer.

Läs mer

Gränshinder

Alla våra nordiska gränsregioner har potential att skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och nya jobb. Ett av de starkaste argumenten för att lösa gränshinder är regional utveckling längs gränserna.

Läs mer

Nyhetsbrev

Besök oss gärna på Linkedin och Facebook, eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev här nedan.