Från Viken till Västra Götaland

Svinesundskommittén ska utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med inriktning på Sverige och Norge.

Fokusområden

Svinesundskommittén har tydligt fokus på utveckling som är fördelat över fyra områden:
Blå Tillväxt, Grön Tillväxt, Turism och Gränshinder.

Grön Tillväxt

Svinesundskommittén gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Østfold Fylkeskommune en satsning med ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Østfold och Østfold Fylkeskommune.

Läs mer

Blå Tillväxt

Mellan Oslo och Göteborg där Svinesundsregionen ligger finns kustnära fiske, stora fiskberedningsindustrier, Sveriges största hamn, marina nationalparker och marin turism samt en bred forskningskompetens vid universitet och forskningsstationer.

Läs mer

Turism

Ett av våra fokusområden är turism/reiseliv, en av världens snabbast växande näringar som också har stor betydelse för Svinesundsregionen. Vi arbetar just nu med att utveckla en mer hållbar turism kopplat till våra attraktiva men känsliga miljöer.

Läs mer

Gränshinder

Alla våra nordiska gränsregioner har potential att skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och nya jobb. Ett av de starkaste argumenten för att lösa gränshinder är regional utveckling längs gränserna.

Läs mer

Nyheter og pressmeddelande

Här ser du några av våra senaste nyheter,
följ länken för att se alla våra nyheter.
Datum
2020-07-02 Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold
2020-05-15 Lunds universitet på ”studiebesök” i gränsregionen
2020-04-20 När hinder skapar möjligheter
2020-03-11 Marint Gränsforum Skagerrak bjöd in till Partnerskapsforum
2019-12-18 Årets sista nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Besök oss gärna på Linkedin och Facebook, eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev här nedan.