Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutar i ärenden som rör den löpande verksamheten och bereder ärenden till styrelsen.

Arbetsutskottets ledamöter:

Titel Ledamot Kommune
Ordförande Linda Engsmyr Sarpsborg kommune
Vice ordförande Kent Hansson Strömstads kommun
Ledamot Cecilie Agnalt Viken fylkeskommune
Ledamot Bijan Zainali Västra Götalandsregionen
Ersättare Per Jonsson Bengtsfors kommun
Ersättare Anne-Kari Holm Halden kommune