Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutar i ärenden som rör den löpande verksamheten och bereder ärenden till styrelsen.

Arbetsutskottets ledamöter:

Titel Ledamot Kommune
Ordförande Linda Engsmyr Sarpsborg kommune
Vice ordförande Peter Birgersson Dafteryd Strömstads kommun
Ledamot Tor Prøitz Østfold fylkeskommune
Ledamot Jon-Ivar Nygård Fredrikstad kommune
Ledamot Thor Edquist Halden kommune
Ledamot Per Jonsson Bengtsfors kommun
Ledamot Ulf Eriksson Västra Götalandsregionen
Ersättare Ellen Solbrække Rakkestad kommune
Ersättare Tony Georgiou Trollhättan