Blå tillväxt för en hållbar framtid

Blå tillväxt och blå bioekonomi är ett område som växer och medför fler jobb och företag i hela Norden. Blå tillväxt och blå bioekonomi erbjuder tjänster och produkter för hela den globala marknaden. Ur ett nordiskt och svenskt/norskt perspektiv är det viktigt att denna tillväxt följer FN:s globala miljömål.

Med blå bioekonomi har vi stora möjligheter att öka livsmedelsproduktionen och få produkter av högt värde för rekreation och välmående. Fisk, skaldjur och alger är omtyckt mat. Vi kan få fler hälsosamma livsmedel och nya produkter genom att utveckla vattenbruket.

Regionen vid Svinesund har en gemensam kust och är en gemensam del av Skagerack. Här är havet i centrum med kustnära fiske, stora industrier för fiskberedning, marina nationalparker och levande kustsamhällen.

Svinesundskommittén vill lyfta fram det gränsregionala mervärdet i de nationella, marina strategierna. De biologiska resurserna är viktiga för att stärka gränsregionen vid Skagerack. Vi är med för att säkra tillgången på friska och produktiva hav och kustområden för framtiden.

I vårt område och i angränsande fylken och regioner finns en bred och framstående forskning inom bioekonomi och marina verksamheter. Det ger oss stora möjligheter att aktivt delta i arbetet med visionen The Nordic Bioeconomy 2025.

I gränsregionen finns små och medelstora företag med nya, spännande idéer och produkter inom blå bioekonomi. Vår uppgift är att hjälpa dessa företag så att de kan utveckla sina produkter, verksamheter och samarbeten över gränsen.

A vision for the Nordic Blue Bioeconomy 2025

The Blue Bioeconomy is a strong growth sector that generates jobs and competence in the Nordic countries and produces goods and services for the global market while maintaining a good status of marine and freshwater environments and bioresources ( citat ur ”Nordic roadmap for blue economy)